عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

انواع بلبرینگ ها

«بلبرینگ» های غلتکی و «بلبرینگ» های ساچمه ای و «بلبرینگ» های رانشی ساچمه ای و «بلبرینگ» های غلتکی نوک تیز و «بلبرینگ» های رانشی غلتکی از جمله انواع «بلبرینگ» ها می باشند .

از هر یک از «بلبرینگ» های مذکور برای اهداف متفاوت و مختلفی استفاده می نمایند .

معرفی «بلبرینگ» های ساچمه ای :

در میان همه «بلبرینگ» های نام برده شده پراستفاده ترین و شایع ترین «بلبرینگ» نوع ساچمه ای آن می باشد .

این نوع از «بلبرینگ» ها در اکثر وسایل از کفش های اسکیت معمولی گرفته تا هارد درایو ها دیده می شوند.

آنها می توانند هم بارهای چرخشی و هم بارهای رانشی را تحمل کنند و معمولا در مواقعی کاربرد دارند که بار مربوطه نسبتا کوچک باشد.

در یک بلبرینگ ساچمه ای بار از شیار بیرونی به ساچمه و از ساچمه با شیار درونی منتقل می شود. از آنجا که شکل ساچمه ها کروی است سطح تماس آن با شیارهای داخلی و بیرونی بسیار کم بوده و به شکل یک نقطه است که به آن اجازه می دهد به راحتی بچرخد.

اما این بدان معنی است که کل بار نیز تنها به ناحیه کوچکی وارد می شود لذا در صورت افزایش بارT شکل ساچمه ها تغییر کرده و در مواقعی له می شوند.

از بلبرینگ های غلتکی در کاربردهایی چون تسمه های زنجیری که می بایست بارهای حجیم چرخشی را تحمل کنند، استفاده می شود.

در این بلبرینگ غلتک ها استوانه ای شکل هستند لذا سطح تماس آنها با شیارهای بیرونی و داخلی نقطه ای نبوده بلکه به شکل خط می باشند.

این خاصیت باعث می شود که بار مربوطه روی فضای بیشتری پخش شود که به بلبرینگ های غلتکی این امکان را می دهد تا نسبت به بلبرینگ های ساچمه ای بار بیشتری را تحمل کنند.

در هر صورت این نوع از بلبرینگ ها نیز برای حمل مقادیر زیاد بارهای رانشی طراحی نشده اند. گونه خاصی از این نوع بلبرینگ ها که به آنها بلبرینگ های سوزنی هم می گویند، از استوانه های با قطر بسیار کم ساخته می شوند.

به همین خاطر این نوع بلبرینگ می توانند در فضاهای تنگ و متراکم نیز کاربرد داشته باشند.

بلبرینگ های رانشی ساچمه ای (بالتراست)

بلبرینگ های بالتراست  اغلب برای کاربرد در سرعت های پایین استفاده می شوند و نمی توانند بارهای چرخشی زیادی را تحمل کنند.

بلبرینگ های رانشی غلتکی( رولرتراست )

بلبرینگ های رولرتراست می توانند بارهای رانشی زیادی را تحمل کنند. این نوع بلبرینگ ها اغلب در جعبه دنده ها مثلا در گیربکس ماشین ها (بین دنده ) و بین شافت و غلاف های چرخان استفاده می شوند.

چرخ دنده های حلزونی شکل و مارپیچی که در اغلب گیربکس اتومبیل ها به کار می روند دارای دندانه های مورب هستند.

این امر باعث به وجود آمدن بار رانشی زیادی می شود و ایجاب می کند که از بلبرینگ های رولرتراست برای پشتیبانی این قسمت ها استفاده شود.

بلبرینگ های غلتکی نوک تیز (تاپردرولر)

بلبرینگ های غلتکی نوک تیز یا مخروطی شکل می توانند بارهای زیاد رانشی یا چرخشی را تحمل کنند.

ازاین بلبریگ ها اغلب در توپی چرخ اتومبیل ها استفاده می شود و معمولا به صورت دوتایی به و روبروی هم در خلاف جهت یکدیگر به کار می روند.

به همین خاطر قادرند که بارهای رانشی را در هر دو جهت پشتیبانی کنند.