Spindle neck bearings، رولربرینگ های استوانه ای کوچک با ظرفیت حمل بار بالا می باشند | شرکت بلبرینگ پارس تامین پرشین | Supplier Bearing in IRAN

عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

Spindle neck bearings، رولربرینگ های استوانه ای کوچک با ظرفیت حمل بار بالا می باشند

فارسی

Spindle neck bearings، رولربرینگ های استوانه ای کوچک با ظرفیت حمل بار  بالا می باشند که از آن ها در ماشین آلات نساجی استفاده می گردد. این بیرینگ ها در دو سایز مختلف با قطر داخلی ۱۰ میلیمتر و ۱۲ میلیمتر تولید می گردند. در نوع ۱۰ میلیمتری، رینگ خارجی در یک طرف دارای لبه بوده و در طرف دیگر آن، یک واشر انتهایی جدا قرار دارد و در نوع ۱۲ میلیمتری رینگ خارجی در دوطرف دارای لبه می باشد.

توصیه می گردد که از روغن برای روانکاری این بیرینگ ها استفاده شود و طبق تجربیات، نتایج خوبی در روانکاری با استفاده از روغن های ISO-VG10 تا ISO-VG46 مشاهده شده است.

همچنین تلرانس های نصب پیشنهاد شده برای نصب این بیرینگ ها روی شفت و داخل محفظه به ترتیب عبارتند از: j5 و N7.

جدول زیر، ابعاد و بار مجاز Spindle neck bearings ساخت شرکت INA را نشان می دهد

sechma