عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

واحد بلبرینگ

مطالب و محتوای سایت

فارسی

بلبرینگ واحد
واحد بلبرینگ SKF معمولا از یک مکانیسم تحمل، مهر و موم، روان کننده ها و قفل کردن شفت تشکیل شده است. این واحدها سر و تنظیم در کارخانه. این آماده برای سوار شدن واحد های موجود با هر دو توپ یا غلتک هستند.
علاوه بر واحدهای فولادی استاندارد همه، SKF است محصولات استاندارد بیشتر متمرکز - که هدف قرار دادن یک صنعت خاص - مانند مواد غذایی، آشامیدنی و دارویی صنایع که در آن، برای مثال، مواد خاص، روان کننده ها، مهر و موم و بدنه مورد نیاز است.

 

واحد بلبرینگ

 

 

sechma