كاربرد بيرينگ ها | شرکت بلبرینگ پارس تامین پرشین | Supplier Bearing in IRAN

عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

كاربرد بيرينگ ها

English

 كاربرد بلبرینگ ها

بلبرینگهاي ثابت در يك انتهاي شفت علاوه بر تحمل وزن شفت، شفت را در جهت محوري از دو طرف ثابت نگه مي‌دارد. بنابراين اين بيرينگ بايد در محل خود بر روي شفت و نشيمنگاه ثابت شود. بيرينگ‌هاي مناسب براي اين موقعيت شامل بيرينگ‌هاي شعاع است كه مي‌توانند بار تركيبي را تحمل كنند، نظير بلبيرينگ شيار عميق، بلبيرينگ تماس زاويه‌اي دو رديفه يا يك رديفه جفت شده، بلبيرينگ‌ خود تنظيم، رولربيرينگ كروي و رولربيرينگ مخروطي جفت شده تركيب يك بيرينگ كروي و رولربيرينگ مخروطي جفت شده. تركيب يك بيرينگ شعاعي مي‌تواند فقط بار شعاعي را تحمل كند، نظير رولربيرينگ استوانه‌اي با يك رينگ بدون لبه، با يك بلبيرينگ شيار عميق، بلبيرينگ چهار نقطه تماس و يا يك بيرينگ كف گرد دو طرفه نيز مي‌تواند براي موقعيت ثابت به كار برده شود. دراين شرايط بيرينگ دوم كه شفت را در جهت موري از دو طرف ثابت مي‌كند، بايد انطباق لق در نشيمنگاه نصب شود.

 

sechma